Obchodní podmínky e-shopu Pneu-palace.cz

 

Odesláním e-mailové objednávky uvedeného zboží potvrzuje zákazník (kupující) platnost své objednávky a zároveň vyjadřuje souhlas se smluvními podmínkami obchodu firmy Pneu-palace-.cz (dále jen prodávající). Veškeré zboží je rovněž možné objednávat telefonicky. Ve všech výše uvedených případech je objednávka pro kupujícího i prodávajícího závazná,Objednávku zboží může zákazník zrušit výhradně telefonicky a to pouze v případě, že zboží již nebylo vyexpedováno. Pokud k odeslání zboží již došlo, je zákazník povinen uhradit škodu, která prodávajícímu vznikla (úhrada poštovného a balného).

Při nejasnostech a nebo dalších dotazech ohledně daného zboží je možné nás kdykoliv kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu, vždy ale ještě před uskutečněním vlastní objednávky zboží.

Tel.603 210 483 e-mail:ppp.krupka@seznam.cz

Doprava a způsob úhrady

Cena za dopravu a balné bude kupujícímu připočtena k objednanému zboží-viz níže Veškeré zboží objednané v našem e-shopu zasíláme přepravní službou jako spěšný balík na dobírku. Cena za dopravu bude přičtena k ceně objednaného zboží a odvíjí se od počtu objednaných kusů:

Cena dopravy je 460,-Kč za zásilku.zasílanou přepravní společností GLS  Cena za dopravu se automaticky načte při tvorbě objednávky.Při objednávce jednoho,nebo dvou kusů se cena za dobírku sníží na 260,-Kč.Při objednávce vícekusové zásilky (5 a více kusů) se cena přepravy úměrně zvýší.

Při internetové (e-mailové) objednávce je nutné kromě vlastního výběru zboží a jeho množství dále uvést tyto údaje:-Vaše jméno a příjmení-Vaši adresu (adresu doručení), tj. ulici, číslo popisné, město a poštovní směrovací číslo-Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Dodací lhůty

Veškeré objednávky z našeho e-shopu vyřizujeme nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě, že zboží nemáme skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny u jednotlivých výrobků a to v důsledku změn aktuálních kurzů měny.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod .Pneubazar-tp.cz se zavazuje, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pneubazar-tp veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutnému pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z naší databáze.

Postup pro vyřizování reklamací pneumatik

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku

V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu. Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt.Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu.V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel).Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží bez dopravného, náklady na vrácení zboží hradí kupující.Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží.Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny) a to za následujících podmínek:

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu vyjma pneu
  • zboží nesmí být nikterak použité
  • zboží nesmí být nijak poškozené
  • zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu,a dokladem o koupi.
  • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám
  • zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato
  • vracení zboží je možné po dohodě i osobně
  • při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš bankovní účet
  • při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady

adresa pro zasílání reklamací: Pneuservis Štekl Hřbitovní 3205 415 01 Teplice v Čechách

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shoda s kupní smlouvou

Prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Prodejce je povinen

Prodejce je povinen písemně a bez odkladu informovat Zákazníka o způsobu vyřízení reklamace a vést řádnou dokumentaci a evidenci k reklamačnímu řízení.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách

Košík je prázdný